STARI GRAD OKIĆ

STARI GRAD OKIĆ

Vozeći se prema Zagrebu, bilo s juga iz smjera Karlovca, bilo od sjevera iz smjera Krapine ili ako iz novih zagrebačkih zapadnih naselja promatramo osunčane obronke Plešivice, uvijek će nam se pogled makar za trenutak zaustaviti na vrletnom Okiću. Rijetko koji plemićki grad ima tako dominantan položaj, kojim kontrolira široko područje i malo je danas tako dobro sačuvanih srednjovjekovnih plemićkih gradova u Hrvatskoj, kao što je Okić. A savršeni odabir položaja, jednostavnost i istodobno veliku djelotvornost sustava obrane, doživjet će te tek kada se odlučite uspeti se do njegovih zidina. Okić se izdvaja iz obitelji plemićkih gradova, ne samo po prelijepom svom položaju i visokom stupnju sačuvanosti svih njegovih dijelova, nego prije svega po izuzetnom značenju koje taj grad ima s obzirom da njegove strukture velikim dijelom pripadaju romaničkom razdoblju, što Okić čini jedinstvenim među srednjovjekovnim plemićkim gradovima kontinentalnog dijela Hrvatske.

Ime Okić seže u duboku prošlost hrvatskog naroda. Godine 1193. prvi put je zapisano postojanje grada - utvrde Okića na obroncima Plešivice, ali je ime Okić jamačno mnogo starije, možda čak kao i naša nazočnost u ovim krajevima. Utvrda je, vjerojatno, mnogo starija i pripadala je još ilirskim plemenima, kasnije rimskim legijama kao izvanredna točka za promatranje okolice, ali i za dojavnu službu onog doba, npr. za davanje svjetlosnih i dimnih signala. Postoji mogućnost da je i ime Okić ili neki njegov oblik preuzeto iz tih davnih dana, kada su Rimljani vladali ovim krajevima.

Prvi je u nas o imenu Okić-grada razmišljao Ivan Kukuljević Sakcinski još 1864. uspoređujući Okić sa živim bićem koji "glavu svoju pomaljava" a zatim kako se "podiže u vis šiljata kamena gorica, čije sleme pritiskuju sive skaline, a na tih skalinah siede biele zidine na po razvaljene". Kukuljević tvrdi kako je to jedna od najstarijih gradina u Hrvatskoj, a o njegovu nazivu izričito tvrdi: "Stari viek poda gradu tomu ime Oklić, od okolićena prostora gorskoga, a kasnije nazvaše ga Okić gradom". Iz toga možemo zaključiti kako on misli, da je ime još iz starog vijeka, a to znači da je postojalo i prije dolaska Hrvata.

Podrijetlo imena grada Okića, prema nekim jezičnim stručnjacima koji se bave poviješću jezika, poput akademika Radoslava Katičića, je iz latinskog Mons acutus. Isto je rekao i naš ponajbolji stručnjak za stara obiteljska imena i zemljopisne nazive akademik Petar Šimunović koji tvrdi da je osnovica imena pridjev acutus, što latinski znači oštar, a u hrvatskom jeziku takva brda nazivaju oštrc, oštrac, što postoji i u Samoborskom gorju vrh Oštrc. Kad su Hrvati doselili, preuzeli su za Okić naziv Acutu, ali tada nisu izgovarali glas a nego o, pa je nastao Okutu, odnosno izgovor u kao i pa smo dobili Okit(u) - Okić. U cjelini je vjerojatno naziv glasio Mons acutus, tj. Oštro brdo, a onda se ponegdje izgubilo ono mons (brdo) i ostao samo pridjev acut - okit - Okić.
Dakle, naziv Okić potječe iz latinskog pridjeva oštar i jedan je od najstarijih takih naziva, zapravo je zamjena za romansku riječ koju su Hrvati preuzeli, malo promijenili i zadržali sve do danas. Njena hrvatska istoznačnica je naziv Oštrc.

Promatrajući ga iz jurećeg automobila kako se snažno uzdiže prema nebu, znajući za veliku starost njegovih zidova koji su već nekoliko stotina godina prepušteni sami sebi u vječnoj dramatičnoj borbi s prirodom, nismo svjesni opasnosti njegova konačnog urušenja. Ukoliko mu se dovoljno približite nerijetko će te ugledati kako se na vrhu njegovih zidova odmaraju jastrebovi, ili oni to možda s okićkih visina promatraju dolinu, kao što su to nekada radili i okićki gospodari. Usprkos čestim posjetiteljima, prije svega planinarima, ove se ponosne ptice osjećaju vrlo sigurno sjedeći na njegovim ruševnim i ogoljelim zidinama, kao što su se i vlasnici Okića morali tako osjećati u svom tijesnom, ali čvrstom zdanju. Savršeni odabir položaja, jednostavnost i istodobno veliku djelotvornost sustava obrane, doživjet će te tek kada se odlučite uspeti se do njegovih zidina. Iako ne možemo biti zadovoljni stanjem njegovih građevinskih struktura i odnosom koji smo do sada imali prema njegovoj zaštiti, a čini mi se da se takav loš odnos i dalje nastavlja, moramo biti zadovoljni činjenicom da su ipak istraživači pokazali u prošlosti razmjerno veliko zanimanje za njegovu povijest, a i za tumačenje ostataka njegovih struktura.

Okić, grad Frankopana, Erdödyja, Turci su tri puta opkoljavali, napadale su na njega i druge vojske, ali ga nikada nisu osvojile. Gradom su kroz osam stoljeća njegove povijesti gospodarili Hrvati. Vrlo važnu ulogu Okić ima u hrvatskom planinarstvu, književnosti, znanosti, novinstvu i glazbi, iako o tome šire pučanstvo u Hrvatskoj vrlo malo zna. Okić je privlačan za svaki oblik planinarenja, od alpinizma i oštrih tura do jednostavnog hodanja po brdima, jer ima nešto što je u hrvatskim planinama rijetkost - penjačku stazu osiguranu na alpski način klinovima i čeličnim užetima. Na ovim stranicama navodim značajnije dijelove iz okićke prošlosti, ali i da se dobije uvid u značaj nikad pokorenog, sada ruševnog, grada Okića.

ISPRAVA

Isprava biskupa Kalana biskupu zagrebačkom Dominiku u kojoj se u razdoblju između 1. rujna i 31. prosinca 1193. prvi put spominje Okić i njegovo vlastelinstvo.

Calanus dei gratia Quinqueecclesiensis episcopus palleatus et totius Dalmatie atque Chroatie gubemator omnibus Christi fidelibus, ad quoscumque hec presens pagina peruenerit, salutem in domino. Licet omnes catholice fidei professores, quod a pio saluatore precipitur, hoc propensius exequi teneantur, viri tamen summates, quos diuina gratia pre ceteris extulit in hoc mundo, non solum preceptis dominicis sua debent colla subicere, sed et ipsius consilia attentiori famulatu deuotius amplexari, ut et obedientia ex mandatorum obseruatione
proueniens salutem ipsis pariat sempitemam, et consilii salutaris devota completio multiplicatam gloriam conferat et mercedem. lnde est, quod ego non ignarusnoui et ueteris testamenti, in quo tuba clara canitur et aperte, quod omnis decima sine omni mutilatione domino offeratur, et Cain prothomartiris passionem, quem pro sacra decimarum oblatione inimica fratemitas nequiter interemil, non aure surdastri preteriens, de omnibus uictualibus, que vulgo cazun nuncupantur, et de omnibus forum pertinentiis, tam in bobus quam ouibus, cum agnis et gallinis et panibus et aliis si qua sunt, que ex diuersis locis, scilicet: Krapina, Okich et Pogoria ad ducatus cellaria congregantur, decimas dari uenerabili Dominico
Zagrabiensi episcopo et eius successoribus sine omni cuncatatione et mutilatione, quemadmodum per totum episcopatum suum de aliis ducatus redditibus decimas habet, precipio. Et ut hoc perpetua stabilitate reniteat, huius antique constitutionis sequentem noue consessionis paginam sigilli mei munimine placuit insigniri,nec ulli igitur liceat hane iustam constitutionem infringere aut ei ausu temerario contra ire. Si quis autem attemptare presumpserit, etemam damnationem uelud (!) sacrilegus non euadat et ecclesiastice seueritatis sententia percelletur. Actum est istud anna dominice incamationis MCLXXXXIIL, indictione XII, regnante piissimo rege Bela tercio.

HRVATSKI PRIJEVOD

Kalan, Božjom milošću biskup pečujski, nositelj biskupskog palija i upravitelj svekolike Dalmacije i Hrvatske. Svim kršćanima do kojih ova isprava bude došla, pozdrav u Gospodinu.
Premda svi ispovjedaoci kršćanske vjere imaju obavezu zdušno izvršavati što zapovijeda blaženi Spasitelj, ipak muževi, koji obnašaju najvišu vlast i koje je božanska milost izdigla na ovome svijetu nad ostale, trebaju podložiti svoje šije ne samo Gospodnjim zapovijedima, nego pozornijim služenjem zdušnije prihvatiti također njegove savjete, kako bi im i poslušnost, što proizlazi iz opsluživanja zapovijedi, podala vječni spas, a zdušno im ispunjavanje spasonosnoga savjeta udijelilo povećanu slavu i plaću.
Stoga ja - dobro poznavajući stari i novi Zavjet, u kojemu razgovjetna truba glasno razglašava da svaku desetinu, bez ikakva umanjivanja, valja davati gospodaru, pa i to da ni Kain nije nagluha uha mogao mimoići smrt prvomučenika, koga je zbog svetoga prinosa desetine podmuklo ubio brat neprijatelj - naređujem da se od svih živežnih potrepština, što ih puk naziva "cazun" (živež), i od svih njihovih pripadnosti, kako goveda tako i ovce, zatim janjce, živad i kruhove, te ostale stvari ako ih ima, a koje se skupljaju u vojvodske hambare iz različitih mjesta, to jest iz Krapine, OKIĆA, i Podgorja, daje desetina časnom Dominiku, zagrebačkom biskupu i njegovim nasljednicima bez ikakva oklijevanja i umanjivanja, na način kako on ubire desetinu od svih prihoda vojvodstva u cijeloj svojoj biskupiji.
A da bi imala vječnu postojanost, valjalo je ovu ispravu nove darovnice, kao potporu staroj odredbi, providjeti snagom moga pečata, pa stoga nikomu nije dopušteno ovu pravednu odredbu prekršiti ili joj se suprostaviti nepromišljenim pokušajem. Ako bi se pak netko to usudio, neće - poput svetogrditelja - umaknuti vječnoj osudi i biti udaren presudom crkvenog suda.
Zaključeno godine Gospodnjeg utjelovljenja 1193, XII. indikcije, za vladavine pobožnog kralja Bele Trećeg.

HRVATSKI SOKOL NA OKIĆU

Književni povjesničar i začetnik svega športskog života u Hrvatskoj potkraj 19. i u početku 20. stoljeća, dr. Franjo Bučar (Zagreb 1866. - 1946.), bio je jedan od utemeljitelja i predvodnika "Hrvatskog Sokola" - prve i najbrojnije športske organizacije u Hrvatskoj i Slavoniji, opisao je u svom časopisu "Gimnastika" izlet iz Zagreba preko Zdenčine do Okića 1897. godine. O tome piše:

"Pošlo je 11 izletnika sa državnog kolodvora pod vodstvom brata Bučara u Zdenčinu. Krenuše "Sokolaši" pred veselom svirkom izvrstnog trubljača brata Brkića put Okić-grada. Staza na grad, kojom je jedino grad pristupan, je dosta dobro isklesana u pećini inicijativom hrvatskog planinskog društva prije kojih osam godina, nu kasnije nije više popravljena, te se je most kojim se prelazi ponor što dijeli nutarnji od vanjskog grada već posve raspao, tako da se mora preko ponora na golom brvnu prelaziti. Za one koji naginjaju vrtoglavici, dosta je to neugodno.
Na prvim vratima grada doživješe izletnici neugodni susret. Baš na pragu sunčala se otrovnica zmija, zovu je tamo gad (vipera berus, ljutica) kao da hoće da brani izletnikom ulaz. Svoju smjelost plati životom, koji ju rastavi udarac sa batinom preko hrbta. Bio je krasan exemplar preko pol metra dug. Grad sam je dosta još sačuvan, koli gornji dio grada toli niže ležeća kapelica sa koje je prekrasan vidik na Zagreb, Zagrebačku goru, Posavinu i Zagorje.

Seljak koji je izletnike vodio, pripovjedao je priču o gradu kada su ga Turci obsjedali. Nepristupačan Okić-grad ne mogoše nikako silom zauzeti, pa odlučiše gladom primorati ga na predaju. U gradu je već ponestajalo hrane - bilo je samo još tri vreće pšenice i dva janjca. Obsjednuti zaklaše jedno janje, oderaše ga, te napuniše onako krvavu kožu sa pšenicom i baciše ga među Turke. Ovi misleći da imadu obsjednuti još dosta hrane, okaniše se dugotrajnog opsjedanja i pođoše put Turopolja. Tamo na počinku digne jedan od Turaka pečenog kopuna pa ražnju, izazivajuć junačinu, koji bi se osmjelio oteti mu tog kopuna. U to pukne Okić-grada top i razese pečenog kopuna i izazivača. To bje za Turopoljce ujedno znak za napadaj. Navališe na Turke i rastjeraše ih, te dobiše za to plemstvo.
Ova priča može se povezati i za kulu đurđevačku u Podravini, koju su također obsjedali Turci, a oni živog pjevca dohite pred čador. Na ovu uspomenu Đurđevčani svakog ljetnog goda održavaju svečanu igru, a možda bi se nešto slično moglo učniti i pod Okićem!"

Iako je tada na kraju 19. stoljeća čak i dr. Franjo Bučar uvidio da bi bilo dobro na određeni način obilježavati uspješnu obranu Okića od Turaka kao što to čine u Đurđevcu, nažalost ni do dana današnjeg nije se učinilo ništa u tome smjeru jer očito vladajući nemaju interesa, a to se najbolje vidi u tome da o slavnoj povijesti Okića šira javnost ne zna ništa kao i to da se o tome ne uči djecu u školama pa smo došli čak i do tog apsurda da mnogi stanovnici okićkog kraja, bilo sa samoborske ili jaskanske strane, ne znaju gotovo ništa o povijesti grada Okića i kraja u kojem su rođeni i u kojem žive. (op.a.)

VIDEO O OKIĆU

Informativno edukativni uspon na Okić - 18.11.2015.